10 lutego 2017

Miejsca spotkań

Kraków : Duszpasterstwo Akademickie „Na miasteczku”
ulica Misjonarska 37

Jeżeli chcesz dostać się do Kawiarenki
w Duszpasterstwie Akademickim „Na miasteczku”
to należy dostać się na ul. Misjonarską 37 a następnie przez metalową bramę (zdjęcie u góry) i przez drzwi wejść na II piętro (zdjęcie u dołu).